Future Tense in Serbian Language with Exercises


future tense

We can make future tense in two ways:

1)   With shorter form of auxiliary verb ‘hteti’   (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) + infinitive (basic form of the verb).

Example: Future tense of the verb PISATI
      
1.  ću pisati                     1.  ćemo pisati
2.  češ pisati                   2.  ćete pisati
3.  će pisati                     3.  će pisati

2)   By adding shorter form of auxiliary verb ‘hteti’ to infinitive’s root.

1.  pisaću                      1.  pisaćemo
2.  pisaćeš                    2.  pisaćete

3.  pisaće                      3.  pisaće

EXERCISES:
a) Underline verbs in future tense:
Ja ću doći kod tebe sutra oko 7 sati. Nadam se da ćeš me sačekati spreman. Ponećemo opremu za pecanje, imaćemo na sebi lovačke čizme i obući ćemo tople jakne. Vreme će biti vedro, ali vetrovito. Duvaće snažan vetar sa severa. Nadam se da ćemo uloviti dosta ribe. 

b) Conjugate following verbs in future tense: gledati, praviti, želeti, uraditi.

c) Fill in the blanks with verbs in future tense:
Mama ______ (kuvati) kolače za slavu.
Ana i ja ________ (gledati) film u bioskopu.
Ti ______ (želeti) da slaviš rođendan.
Vreme ______ (biti) veoma hladno.
Ispiti ______ (biti) teški. 

Learn Serbian with Serbian Teacher Online
Lidija Novakovic Lagrini