Serbian Vocabulary Exercises 2

The tiny differences in pronunciation of Serbian words with difficult letters, and finding the right verb - always useful exercises, even for the advanced learners. 

Write the missing verbs:

1.    _____  hleb i _____ mleko za doručak.
2.    Ana _____ dobru knjigu.
3.    Marko _____ email njegovoj devojci.
4.    Mi _____ na more.
5.    Markovići _____ avionom.
6.    Deca _____ sa loptom i sa lutkama.
7.    On _____ o filmu.
8.    Ana i Stevan _____ na ulici.
9.    Sunce _____ ali _____ sneg.
10.                       Ja ne _____ vino, ali _____ rakiju.
11.                       U junu _____ Exit festival.
12.                       Naši prijatelji _____ autobus.


Underline the correct word:

13.                       PRICATI   PRIČATI
14.                       DŽEP    ĐEP
15.                       ĐONI DEP    DŽONI DEP
16.                       DECA      DEĆA
17.                       COKOLADA     ČOKOLADA
18.                       LJUBAV       LUBAV
19.                       NEGOVA      NJEGOVA
20.                       RUČAK        RUĆAK
21.                       ROĐAK       RODŽAK

Serbian Vocabulary Exercises

    During language learning process, the crucial is expanding and developing your vocabulary. These exercises are suitable for beginners and intermediate learners of Serbian language. Write to Serbian Teacher Online and check your answers. 


1.    Choose the right word:

Ptice ________ na drveću.   (ručaju, kuvaju, pevaju)
Mala deca _________ u pesku.  (igraju se, kupaju se, zovu se)
Njegova ________ zove se Ana.  (igračka, devojka, stolica)
Deda ______  auto.  (peva, vozi, spava)
Na ______  ima puno prirode, trave i drveća. (selu, krevetu, kauču)
Od ________ pravimo ajvar.  (mesa, jagoda, džema)
Ada je rečno ________. (more, vreme, ostrvo)
U ________ je veoma hladno. (januaru, junu, avgustu)
Moj __________ je 19. septembra.  (slava, rođendan, muškarac)
Tamo su sportski _______ za golf i tenis. (pljeskavice, tereni, pesme)


2.    Translate:

U januaru slavimo Božić.
Mama i baka kuvaju divna jela.
Grad je najlepši kada pada sneg.
Deca se igraju na snegu.
Moja devojka je najlepša.
Ptice dolaze sa juga.
Deca pevaju pesme.
I drink wine and eat roast.
My birthday is in July.
Birds are green and yellow.
Elephant is in the Yoo.
We walk in the park.
I am not called Ana.


3.    Choose the right word:

Moja baba ______  zeleni mercedes. (kuva/vozi/pravi)
Na ______  žive krave, konji i koze. (selu/gradu/snegu)
U proleće ________  jabuke.  (moraju/žele/cvetaju)
Deca ______ (spavaju/trče/kuvaju) u dvorištu.
Domaćice ______ (žele/prave/vole)  ajvar i džem.
Oktobar je ______  (hladan/topao/crven) mesec.
Raspust _______ (radi/čita/počinje) u julu.
Exit je srpski ________ (telefonirati/muzički/zeleni) festival.


4.    Translate:

Kada je slava, dolaze gosti.
Moram da spavam u 9 sati.
Deca vole da idu u školu.
Septembar i oktobar su jesenji meseci.
Zimi ljudi oblače tople kapute.
Strowberries blossom in May.
Children play in the backyard.

Today is fantastic day.


for more exercises write to 
Serbian Teacher Online 

Lidija Novakovic Lagrini